ขอนแก่น – ค่ายสีหราชเดโชไชย รับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 การตรวจ RTP-CRrt เพื่อตรวจหาเชื้อ covid19 ให้กับน้องๆทหารทุกนาย ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 อย่างเข้มงวด :

ขอนแก่น – ค่ายสีหราชเดโชไชย รับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 การตรวจ RTP-CRrt เพื่อตรวจหาเช…

Read More