ขอนแก่น – ทหารขอนแก่น จัดรถปันสุขเคลื่อนที่ตระเวนแจกอาหาร สิ่งของจำเป็นให้ประชาชน อย่างต่อเนื่อง :

ขอนแก่น – ทหารขอนแก่น จัดรถปันสุขเคลื่อนที่ตระเวนแจกอาหาร สิ่งของจำเป็นให้ประชาชน อย…

Read More