ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ค่ายสีหราชเดโชไชย  สั่งจัดกำลังพลเร่งฉีดยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด สถานศึกษาป้องกันโควิด-19 ก่อนเปิดเทอม :

ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ค่ายสีหราชเดโชไชย  สั่งจัดกำลังพลเร่งฉีดยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด สถานศ…

Read More