ขอนแก่น – ผบ.ร.8 เอาใจใส่กำลังพล จัดรถบัสอำนวยความสะดวกในการนำกำลังพลทหารกองประจำการของกรมทหารราบที่ 8 และหน่วยรอง เพื่อเข้ารับศึกษาหลักสูตร นนส.ทบ. รุ่นที่ 25 :

ขอนแก่น – ผบ.ร.8 เอาใจใส่กำลังพล จัดรถบัสอำนวยความสะดวกในการนำกำลังพลทหารกองประจำการของกรม…

Read More