ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ไอเดียเจ๋ง!!! มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานกำลังพล แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom (แบบ New Normal) ตามแนวนโยบายของกองทัพบก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 :

ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ไอเดียเจ๋ง!!! มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานกำลังพล แบบออนไลน์ ผ่านระบบ …

Read More