ขอนแก่น – ร.8 ค่ายสีหราชเดโชชัย ฉีดวัคซีนตามความเร่งด่วนในการรับวัคซีนของบุคลากรทางการแพทย์ และ บุคลากรด่านหน้าที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่สัมผัสใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อ Covid-19 :

ขอนแก่น – ร.8 ค่ายสีหราชเดโชชัย ฉีดวัคซีนตามความเร่งด่วนในการรับวัคซีนของบุคลากรทางการแพทย…

Read More