ขอนแก่น – ร.8 เตรียมความพร้อมรับน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 1/64 ตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :

ขอนแก่น – ร.8 เตรียมความพร้อมรับน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 1/64 ตามมาตรการป้องกันการควบคุม…

Read More