ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่มาให้ความช่วยเหลือผ่อนคลายน้ำท่วม :

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่มาให้ความช่วยเหลือผ่อนคลายน้ำท่วม : ศูนย์ข่าวภาคใต้บ้านบ้าน…

Read More