ข้าราชการ สภาผู้แทนราษฏร ตักบาตรทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ด้าน “พระเท้าเปล่า” ชูความสุขในการให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน ส่งผลให้จิตใจเบิกบาน อิ่มสุข :

ข้าราชการ สภาผู้แทนราษฏร ตักบาตรทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ด้าน “พระเท้าเปล่า” ชูความสุขในก…

Read More