คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม เร่งมือประชุมงบประมาณ-ลูกเณรต่างจังหวัดต่างรอคอย :

คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม เร่งมือประชุมงบประมาณ-ลูกเณรต่างจังหวัดต่างรอคอย : วันที่…

Read More