คณะกรรมการสมาคมสโมสรจังหวัดอุดรธานี แสดงความยินดีกับนายก อบจ.พร้อมขอความอนุเคราะห์หาที่ตั้งสมาคม ฯ ใหม่ :

คณะกรรมการสมาคมสโมสรจังหวัดอุดรธานี แสดงความยินดีกับนายก อบจ.พร้อมขอความอนุเคราะห์หาที่ตั้…

Read More