คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกเยี่ยมติดตามดูแลแนะนำให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ นักเรียนนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ :

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกเยี่ยมติดตามดูแลแนะนำให้คำปรึกษาและให…

Read More