คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง :

คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชา…

Read More