คณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาบริหารการจัดการปาล์มน้ำมัน ประชุมพิจารณาศึกษาบริหารการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ :

คณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาบริหารการจัดการปาล์มน้ำมัน ประชุมพิจารณาศึกษาบริหารการแก้ไขปัญหา…

Read More