คณะทำงานรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มอบสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ :

คณะทำงานรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา มอบสิ่งของจำเป็นให้แก่โรง…

Read More