“คณะนักศึกษาหลักสูตร บ.ย.ส.25“ ร่วมกับ ผบช.สตม. รับส่งมอบอาคารเอนกประสงค์สาธารณะประโยชน์ :

“คณะนักศึกษาหลักสูตร บ.ย.ส.25” นำโดยนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ประธานรุ่นพร้อมตัวแท…

Read More