คณะบริหารศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ยื่นหนังสือขอให้ยับยั้งการรื้อถอนศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง :

คณะบริหารศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ยื่นหนังสือขอให้ยับ…

Read More