คณะผู้แทนสถานทูต และกงสุลในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบหารือข้อราชการ ตม.จว.เชียงใหม่ :

คณะผู้แทนสถานทูต และกงสุลในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบหารือข้อราชการ ตม.จว.เชียงใหม่ : วันนี้ …

Read More