คณะสงฆ์จับมือภาคีเครือข่าย “นั่งเรือปันสุข คลายทุกข์ริมคลอง” แจกถุงยังชีพ บรรเทาทุกข์น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้าน น้อมถวายเป็นพระราชกุศล :

คณะสงฆ์จับมือภาคีเครือข่าย “นั่งเรือปันสุข คลายทุกข์ริมคลอง” แจกถุงยังชีพ บรรเทาทุกข์น้ำล้…

Read More