คณะอนุ กมธ.พิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชงอย่างเป็นระบบ รับยื่นหนังสือจาก นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส. พรรคก้าวไกล :

คณะอนุ กมธ.พิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชงอย่างเป็นระบบ รับยื่นหนังส…

Read More