คณะแพทย์ มช.ผนึก สกสว. ต่อยอด “บล็อกเชนเพื่อการแพทย์” :

คณะแพทย์ มช.ผนึก สกสว. ต่อยอด “บล็อกเชนเพื่อการแพทย์” : คณะแพทยศาสตร์ มช. ผนึก สกสว. ยกระด…

Read More