จับกุมคนต่างด้าวบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด, คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองพร้อมผู้นำพา รวม 3 ราย :

จับกุมคนต่างด้าวบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด, คนต่างด้าว…

Read More