” คนไทยด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ดูแลซี่งกันและกัน ” ” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน ” ” สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ณ บ้านห้วยผาก อำเภอตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี “

” คนไทยด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ดูแลซี่งกันและกัน ” ” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตร…

Read More