“ครัวปันอิ่ม” ปันรอยยิ้ม สู่ชาวบางพลี-เสริมพลังทีมแพทย์ รพ.สนามแสงแห่งใจ จ.สมุทรปราการ สู้วิกฤตโควิด :

“ครัวปันอิ่ม” ปันรอยยิ้ม สู่ชาวบางพลี-เสริมพลังทีมแพทย์ รพ.สนามแสงแห่งใจ จ.สมุ…

Read More