คัดกรองมะเร็งเต้านม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเหนือคลอง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี:

คัดกรองมะเร็งเต้านม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเหนือคลอง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎ…

Read More