นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก… , คุณดวงแข ปทะวานิช ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานพิธีมอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสพิการทุพพลภาพฯ ประจำปี 2563 :

นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก… , คุณดวงแข ปทะวานิช ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการรักษ…

Read More