งงส่งผลกระทบสู่ภาคแรงงานท่องเที่ยว โดยมีคนตกงานทั้งระบบกว่า 4.1 ล้านคน แยกเป็น ไตรมาส 2/2563 จำนวน 2.6 ล้านคน, ไตรมาส 3/2563 จำนวน 5.37 แสนคน และไตรมาส 4/2563 มีจำนวน 1.04 ล้านคน :

งงส่งผลกระทบสู่ภาคแรงงานท่องเที่ยว โดยมีคนตกงานทั้งระบบกว่า 4.1 ล้านคน แยกเป็น ไตรมาส 2/25…

Read More