จังหวัดร้อยเอ็ด เดินหน้าจัดงานกาชาดและประเพณีปีใหม่ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 นี้  :

จังหวัดร้อยเอ็ด เดินหน้าจัดงานกาชาดและประเพณีปีใหม่ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำปี 2564 ระ…

Read More