จังหวัดอุดรธานี สั่งปิดชั่วคราว สถานบันเทิง ๑ แห่ง ละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โควิด 19 :

จังหวัดอุดรธานี สั่งปิดชั่วคราว สถานบันเทิง ๑ แห่ง ละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ เสี่ยงต่อการ…

Read More