จังหวัดเพชรบุรี – องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง :

จังหวัดเพชรบุรี – องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่…

Read More