“จัดเต็มคาราเบ้ลลลลลล อัดแน่นคารถ  นี่มันปลากระป๋องหรือคนกระป๋อง”

“จัดเต็มคาราเบ้ลลลลลล อัดแน่นคารถ  นี่มันปลากระป๋องหรือคนกระป๋อง” ผกก.ตม.จว.ปร…

Read More