“จับกุมหนุ่มต่างชาติหัวใส ปลอมเอกสารรับรองสถานทูตต่อวีซ่า” :

“จับกุมหนุ่มต่างชาติหัวใส ปลอมเอกสารรับรองสถานทูตต่อวีซ่า” : ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จั…

Read More