#จิตอาสาพระราชทาน เขตห้วยขวาง อำนวยความสะดวกการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน (สปคม.) :

#จิตอาสาพระราชทาน เขตห้วยขวาง อำนวยความสะดวกการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิ…

Read More