จิตอาสา 904 จัดกิจกรรมโครงการคืนน้ำใสแก้ไขปัญหาผักตบชวาด้วยการแปรสภาพผักตบชวาเป็นวัสดุปลูกและเพาะเห็ดฟางอย่างยั่งยืน :

จิตอาสา 904 จัดกิจกรรมโครงการคืนน้ำใสแก้ไขปัญหาผักตบชวาด้วยการแปรสภาพผักตบชวาเป็นวัสดุปลูก…

Read More