จุดคัดกรองเชืัอไวรัสโคโรน่า(COVID-19) บ้านทับเที่ยง หมู่ที่9 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ระหว่างรอยต่อจ.กระบี่กับจ.สุราษฎร์ธานี เส้นทางถนนเซาเทิร์น :

จุดคัดกรองเชืัอไวรัสโคโรน่า(COVID-19) บ้านทับเที่ยง หมู่ที่9 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระ…

Read More