จุดตรวจคัดกรองเขื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ม.5 บ้านสวนป่าพัฒนา ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี :

จุดตรวจคัดกรองเขื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ม.5 บ้านสวนป่าพัฒนา ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธา…

Read More