จุฬาฯ ชู CU Band สาธิตจุฬาฯ แสดงพลัง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติฯ” ตามรอยเพลงพ่อหลวง ประชาชนสุขล้น :

จุฬาฯ ชู CU Band สาธิตจุฬาฯ แสดงพลัง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติฯ” ตามรอยเพลงพ่อหลวง ประชาชนส…

Read More