จ.นครสวรรค์ – ร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช :

จ.นครสวรรค์ – ร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช : วันที่ 11 กรกฎาคม …

Read More