ชมรมกลุ่ม STROG-จิตพอเพียง ต้านทุจริตอุดรธานีลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขุดดิน :

ชมรมกลุ่ม STROG-จิตพอเพียง ต้านทุจริตอุดรธานีลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขุดดิน : วันที่ 19 มีนาคม …

Read More