ชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา ร้อง กมธ.ศาสนา พิจารณาพื้นที่ “นสล.” ทับที่ “วัด” :

ชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา ร้อง กมธ.ศาสนา พิจารณาพื้นที่ “นสล.” ทับที่ “วัด” : 21 ธ.ค. 2563 เ…

Read More