ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมอาวุธทางปัญญา :

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมอาวุธทางปัญญา : วันที่ 31 กรกฎาคม 2…

Read More

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 :

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 : วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เ…

Read More