ชมรม STRONG อุดรธานี ปฏิบัติการเชิงรุก เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดด้านการป้องกันและป้องปรามการทุจริต ทม.หนองสำโรง :

ชมรม STRONG อุดรธานี ปฏิบัติการเชิงรุก เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดด้านการป้องกันและป้อ…

Read More

ชมรม STRONG อุดรธานี ปฏิบัติการเชิงรุก ทต.นาข่า :

ชมรม STRONG อุดรธานี ปฏิบัติการเชิงรุก ทต.นาข่า : วันที่ 2 ก.ค. 64 เวลา 11.00 น. ที่ห้องปร…

Read More