ชัยภูมิ – ความดีไม่เลือนลางชาวชัยภูมิร่วมอัญเชิญรูปเหมือนผู้ตั้งเมืองคนแรก กว่า 200 ปี เตรียมรวมพลังศรัทธาพญาแลสร้างศาลใหม่ (ชมคลิป) :

ชัยภูมิ – ความดีไม่เลือนลางชาวชัยภูมิร่วมอัญเชิญรูปเหมือนผู้ตั้งเมืองคนแรก กว่า 200 …

Read More