ชัยภูมิ – พ่อเมืองพญาแลนำข้าราชการ – ประชาชนชาวชัยภูมิร่วมเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระราชินีฯ :

ชัยภูมิ – พ่อเมืองพญาแลนำข้าราชการ – ประชาชนชาวชัยภูมิร่วมเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระร…

Read More