ชัยภูมิ- Kick Off รณรงค์ป้องกันควบคุมกำจัดวัวควายไม่ตายใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไล่พาหะแพร่เชื้อลัมปีสกิน :

ชัยภูมิ- Kick Off รณรงค์ป้องกันควบคุมกำจัดวัวควายไม่ตายใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไล่พาหะแพร่เชื้อ…

Read More