“ชายแดนเข้ม!! ตม.ประจวบฯ จับกุมเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง สกัดเชื้อโควิด-19 ไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดภายในประเทศ”

“ชายแดนเข้ม!! ตม.ประจวบฯ จับกุมเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง สกัดเชื้อโควิด-19 ไม่ให้เข้ามาแพร่ระ…

Read More