ชุดสืบสวน ตม.จว.เลย ร่วมกับ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ทำการจับกุม ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง :  

ชุดสืบสวน ตม.จว.เลย ร่วมกับ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ทำการจับกุม ลักลอบหลบหนีเข้าเมือ…

Read More

ชุดสืบสวน ตม.จว.เลย ร่วมกับ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ได้ทำการจับกุมบุคคลต่างด้าว นัดแนะกันลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร :

ชุดสืบสวน ตม.จว.เลย ร่วมกับ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ได้ทำการจับกุมบุคคลต่างด้าว นัดแนะ…

Read More