“ซัยโจ เด็นกิ” มอบเงินมูลนิธิชัยพัฒนา 20 ล้านบาท สนับสนุนเงินทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ :

“ซัยโจ เด็นกิ” มอบเงินมูลนิธิชัยพัฒนา 20 ล้านบาท สนับสนุนเงินทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพท…

Read More