“ซีพีเอฟ” ได้อันดับดีขึ้น ในทำเนียบ Forbes Global 2,000 บริษัทมหาชน “ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” ​:

“ซีพีเอฟ” ได้อันดับดีขึ้น ในทำเนียบ Forbes Global 2,000 บริษัทมหาชน “ขนาดใหญ่ท…

Read More