“ณพลเดช” ชี้ ลำดับการฉีดวัคซีน รัฐต้องเรียงลำดับความสำคัญ :

“ณพลเดช” ชี้ ลำดับการฉีดวัคซีน รัฐต้องเรียงลำดับความสำคัญ : 26 พ.ค. 2564 ที่เขตสัมพันธวงศ์…

Read More